ใน windows 10 นั้นมีโปรแกรมสแกนไวรัส ชื่อว่า defender ทำหน้าที่สแกนไวรัส โดยที่เราสามารถที่จะกำหนดให้ defender ไม่ต้องสแกนโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราต้องการยกเว้นได้ และอาจเป็นการเพิ่มความเร็วในการสแกนเนื่องจาก เราได้ทำการยกเว้นโฟลเดอร์หรือไฟล์ดังกล่าวไว้ มีวิธีการมีดังนี้
1. ไปที่ start >setting>update&security ดังรูป

2. จากนั้นเลือกที่ windows Defender และดูหัวข้อ Exclusions คลิกที่ Add an exclusion ดังรูป

3. จากนั้นให้เลือกว่าต้องการจะยกเว้น แบบไฟล์ หรือแบบโฟลเดอร์ ให้คลิกหัวข้อที่ต้องการ ดังรูป

4.เลือกตามที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Exclusion a ดังรูป

5. เพียงเท่านี้ก็สามารถกำหนดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราไม่ต้องการให้โปรแกรม defender สแกน ดังรูป

6. และถ้าหากต้องการยกเลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวให้มีการสแกนดังเดิม สามารถทำได้ ดังรูป

วิธีการตั้งไม่ให้โปรแกรม windows defender ยกเว้นสแกนโฟลเดอร์หรือไฟล์ บน windows10
Tagged on: