1. คลิกที่ มุมขวา ที่เป็นเครื่องหมายจุดสามจุดแนวตั้ง จากนั้นเลือกเมนู การตั้งค่า


2. ด้านล่าง เลือกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง


3. ดูที่หัวข้อ รหัสผ่านและฟอร์ม เลือกที่ จัดการหัสผ่าน


4. จะเจอหน้าต่างแสดงรายชื่อเว็บที่ได้บันทึกรหัสผ่านเอาไว้ ตามด้วย username และ password
ถ้าต้องการดูเว็บไหนให้เลือก จะเจอคำว่าแสดงที่ช่อง password ให้คลิก


5. ถ้าเครื่องได้ตั้งรหัสผ่านตอนเข้าเครื่องเอาไว้จะขึ้นหน้าต่างนี้มาก็ให้ทำการใส่รหัสเครื่องเราเข้าไป แต่ถ้าไม่ได้ตั้งจะแสดงรหัสผ่านทันที แนะนำให้ทำการตั้งรหัสผ่านตอนเข้าเครื่องไว้จะปลอดภัยกว่า

วิธีดูรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน chrome