การติดตั้ง office365 พร้อมวิธีใช้งานเบื้องต้น

  1. ไปที่ลิ้ง www.office35.com กดลงชื่อเข้าใช้งาน

2. การลงชื่อเข้าใช้งาน สามารถใช้ user ที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ดังนี้

นักศึกษา : สามารถตรวจสอบ E-mail การใช้งาน ผ่าน Application RMUTP Study life หรือ เว็บไซต์ระบบทะเบียน

บุคลากร : สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username ของ RMUTP Passport ตามด้วย @o365.rmutp.ac.th ส่วน Password จะเหมือนกับที่ใช้ใน RMUTP Passport

หากตรงนี้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

3. ให้กดใช่ เพื่อไปหน้าต่างของการติดตั้ง office365

4. กดที่ ติดตั้ง office

5. เลือก download แอป office 365 รวมถึง Outlook, OneDrive …..

6. จะทำการ download file ดังรูป

7. ให้ทำการติดตั้งไฟล์ office365

8. ในขั้นตอนนี้ต้องเวลาในการลงเป็นพอสมควรขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต โดยห้ามปิดเครื่องและต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

9. เมื่อติดตั้ง office365 ลงเครื่องแล้วจะมีข้อความดังรูป

10. จากนั้นจะมี pop up ขึ้นมาให้ใส่ user และ password ซึ่งให้เราทำการใส่ user และ password ของมหาลัย

   

 

11. ให้กด Yes และกดยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน และเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้ของ office365 มา 1 โปรแกรม ตัวอย่างเช่น word

 

 

12. กด ปิด เพือเข้าใช้งาน office365

 

13.  สามารถใช้งาน office365 ได้แล้ว

การติดตั้ง office365 พร้อมวิธีใช้งาน @o365.rmutp.ac.th
Tagged on: