Google Drive เป็นบริการฟรีจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้น เรายังสามารถ สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท โดยที่ Google ให้พื้นที่บริการฟรีถึง 15 GB โดยมีวิธีการติดตั้งและขั้นตอนดังนี้ >>>>Click<<<

วิธีการติดตั้งโปรแกรม google drive
Tagged on: