ประกาศ ปรับปรุงระบบ Authentication สำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ใหม่เร็วๆนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ส่งผลให้รูปแบบของหน้าเว็บที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบเปลี่ยนแปลงไป ดังภาพ แต่ยังคงใช้งาน RMUTP-Passport เหมือนเดิม

รูปแบบระบบ Authentication ใหม่ เร็วๆนี้
Tagged on:                 

Leave a Reply