เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบและติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์เทเวศร์ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติแล้ว 11 มิ.ย. 2555 15.30 น.

DSCN7319-300x225 DSCN7320-300x225 DSCN7321-300x225 DSCN7322-300x225 DSCN7323-300x225 DSCN7324-300x225

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Leave a Reply