เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสงและ จุดติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ เครือข่ายในระยะเวลาไม่มาก ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้

DSCN7678-300x225 DSCN7679-300x225 DSCN7681-300x225 DSCN7682-300x225 DSCN7683-300x225 DSCN7685-300x225 DSCN7687-300x225 DSCN7689-300x225 DSCN7690-300x225 DSCN7691-300x225 DSCN7692-300x225 DSCN7693-300x225 DSCN7695-300x225 DSCN7696-300x225 DSCN7697-300x225 DSCN7698-300x225 DSCN7699-300x225 DSCN7700-300x225 DSCN7701-300x225 DSCN7702-300x225 DSCN7703-300x225 DSCN7704-300x225 DSCN7706-300x225

ย้ายระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ 23 ก.ค. 2555 (ต่อ)

Leave a Reply