เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสงและ จุดติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ เครือข่ายในระยะเวลาไม่มาก ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้

DSCN7638-300x225 DSCN7639-300x225 DSCN7640-300x225 DSCN7641-300x225 DSCN7642-300x225 DSCN7647-300x225 DSCN7648-300x225 DSCN7649-300x225 DSCN7650-300x225 DSCN7651-300x225 DSCN7652-300x225 DSCN7653-300x225 DSCN7654-300x225 DSCN7655-300x225 DSCN7656-300x225 DSCN7657-300x225 DSCN7658-300x225 DSCN7659-300x225 DSCN7662-300x225 DSCN7663-300x225 DSCN7667-300x225 DSCN7669-300x225 DSCN7671-300x225 DSCN7673-300x225 DSCN7674-300x225 DSCN7675-300x225 DSCN7676-300x225 DSCN7677-300x225

ย้ายระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ 18 ก.ค. 2555 (ต่อ)

Leave a Reply