วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เนื่องจากมีการย้ายเครื่องแม่ข่ายของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและต้องมีการตั้งค่า ip address  ณ ศูนย์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 5  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารจึงดำเนินการเดินสายแลนและตั้งค่า ip address ให้กับเครื่องแม่ข่ายของสถานีวิทยุให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

เดินสายแลนเครื่องแม่ข่าย ณ ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา