เนื่องด้วยกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจพบมัลแวร์ในเว็บไซต์ของนักศึกษาจำนวน 4 เว็บไซต์ ดังนี้

http://shost.rmutp.ac.th/orawan.d

http://shost.rmutp.ac.th/ubonwan.r

http://shost.rmutp.ac.th/eakkphol.p

http://so.rmutp.ac.th/

ทางเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องลบข้อมูลออกทั้งหมด ถ้าเจ้าของเว็บไซต์ท่านใดต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail:  noc[@]rmutp.ac.th หรือ Facebook Rmutpfb

12-6-2011-10-08-46-AM-300x172 12-6-2011-10-09-06-AM-300x172 12-6-2011-10-09-56-AM-300x172 12-6-2011-10-10-08-AM-300x172


ตรวจพบมัลแวร์ในเว็บไซต์ของนักศึกษา

Leave a Reply