วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นตามระยะการตรวจบำรุงรักษา 1 ปี

บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นห้อง data center วิทยาเขตเทเวศร์
Tagged on: