1.คลิกที่ปุ่มแรก

1

2.คลิกซ้ายค้างลากแล้วปล่อย

2

3.กดปุ่มที่สอง

3

4.

4

5.กำลังทำการบันทึกถ้าต้องการหยุดกดปุ่มแรก

5

6.เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่มที่สองเพื่อเชฟ

6

7.เลือกตำแหน่งจัดเก็บ

7

การใช้งานโปรแกรมjingจับภาพแบบวิดีโอ
Tagged on: