ผู้ใช้งาน Linux Server นั้น ส่วนมากทำงานบน CLI เป็นหลัก ไม่มี GUI มาให้ใช้ ดังนั้นเวลาที่จะทดสอบอินเตอร์เน็ตนั้น
คงจะเป็นไปได้ยากสำหรับ
CLI เพราะ ไม่มี Browser ที่มี Flash ให้ใช้งาน ดังนั้นจึงต้องลองเครื่องมือสำหรับทดสอบบน
CLI โดยเครื่องมือที่จะใช้นี้ยังทดสอบบน speedtest.net เหมือนเดิม เครื่องมือนี้ยังทำงานได้เหมือนบน Browser ด้วย

Install speedtest-cli

Speedtest-cli จะทำการ install ผ่าน Python PIP (Python installer Packet) ดังนั้นจะต้อง install PIP ก่อน

$sudo apt-get install python-pip

จากนั้นเป็นขั้นตอนการ Install speedtest-cli

$sudo pip install speedtest-cli

หากต้องการอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ ให้ใช้คำสั่งดังนี้

$sudo pip install speedtest-cli –upgrade

How to use speedtest-cli

คำสั่งใช้งานพื้นฐาน โดยจะให้หา server ที่ใกล้ที่สุด โดยคำนวนจากการ ping

$speedtest-cli

หากต้องการที่จะทำการ Share รูป ก็เป็นการใช้คำสั่งทดสอบและตัวเครื่องมือจะระบุลิงค์ที่จะแชร์ผลการเทสไว้ให้

$speedtest –share

หากต้องการระบุ server ที่ต้องการทดสอบนนั้น สามารถหา ID server ของแต่ละที่ได้ที่ http://www.speedtest.net/speedtest-servers.php

ดังตัวอย่างต่อไปนี้จะทำการระบุการทดสอบไปที่ server ของ CAT

$speedtest –server 4347

และมี parameter อีก หาต้องการต้องการดูว่ามี parameter ใดบ้าง ใช้คำสั่งต่อไปนี้

$speedtest –h

หรือ

$speedtest –help

 

How to test internet speed via CLI.
Tagged on: