ขั้นตอน ที่ 1 เสียบ Flash Drive แล้วเลือก Start > All programs > Accesseries > Command prompt  หรือ  กดปุ่มที่คีย์บอร์ด Windows+R จะขึ้นช่องใส่ข้อความ พิมพ์ cmd แล้วกด OK (นำเสนอ OS เป็น Windows7) ดังรูป

Edit2

ขั้นตอน ที่ 2 จะอยู่ในส่วนของ command prompt จะแสดงที่ F:>(ไดรว์ F คือ Flash Drive ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์จะตั้งเป็นชื่อไดรว์อะไร) ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้  attrib *.* -s -h /s /d แล้วกด Enter  ดังรูปเพียงเท่านี้ไฟล์ใน Flash Drive ก็จะกลับมาเหมือนเดิม

Edit3

เสียบ Flash Drive แต่ไม่เห็นข้อมูล (วิธีแก้ไข)