วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ทีมงานเครือข่ายทำการเปลี่ยน distribute switch จากรุ่น 6850 เป็น 6860 ณ ศุนย์เทเวศร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย

S__11608066

S__11608067 S__11608068

เปลี่ยน Distribute Switch ณ ศูนย์เทเวศร์