1. ไปที่สตาร์ท กดรูปฟันเฟือง เพื่อเรียกหน้าต่าง Windows setting และเลือกไปที่เมนู Apps

 

2. ด้านซ้ายเลือกเมนู Default apps

 

3. หน้านี้จะมีหัวข้อของโปรแกรมที่ต้องการใช้ เช่นถ้าต้องการเปิด Web browser ด้วย chrome สามารถเลือกที่หน้านี้ได้เลย โดยที่เครื่องต้องลงโปรแกรมเอาไว้แล้ว จะมาดูการ set โดย app

ให้ไปที่ หัวข้อ Set defaults by app จะดูด้านล่างๆ

 

4. ในที่นี้จะยกตัวอย่างให้โปรแกรม Adobe Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf เป็นโปรแกรมเริ่มต้นในการใช้งาน คลิกแล้วเลือกที่ Manage

 

6. ที่หน้านี้ให้เลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการ อันนี้จะเลือก .pdf จะเห็นว่าตอนนี้เป็นโปรแกรม Microsoft Edge อยู่ในการเปิด ไฟล์ pdf ให้ทำการคลิก และทำการเลือกโปรแกรม Adobe Reader

 

7. เมื่อเสร็จจะเห็นว่าตอนนี้กลายเป็นโปรแกรม Adobe Reader แล้วในการอ่านไฟล์ฺ pdf แล้ว

วิธีตั้งค่าDefault apps สำหรับ Windows10