1. ไปที่ setting คลิกที่มุมล่างซ้าย

1

 

 

 

 

 

 

2. เลือกที่ System

2

 

 

3. เลือก Default apps

3

 

 

4. เลือกหัวข้อที่ต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นของแอฟและเลือกแอฟที่ต้องการ

4

 

 

5. ต่อไปจะเป็นการกำหนดนามสกุลของไฟล์ที่เราต้องการให้แอฟที่เราตั้งค่าไว้ทำงาน

คลิกขวาที่มุมล่างซ้ายเลือก control panel

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เลือก default program

6

 

 

 

7. เลือก set your default program

7

 

 

 

8. ทำการเลือกตามลำดับตามภาพ เลือกโปรแกรมที่ต้องการก่อน

8

 

 

 

9.เมื่อเลือกขั้นตอนที่3จะเจอหน้าต่างนี้ให้เลือก select all หรือเลือก ตามความต้องการ เสร็จแล้วกด save

9

 

 

 

 

การกำหนดค่า default app (ค่าเริ่มต้นในการเปิดโปรแกรมต่างๆ) Windows10