วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามผล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามหาเครื่องสัญญาเช่า ซึ่งแต่ละศูนย์ได้ทำการรายงานผล และจำนวนเครื่องสัญญาเช่า และในที่ประชุมมีการชี้แจง และมีคำสั่งให้ทีมผู้ติดตามเครื่องสัญญาเช่านี้ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือ ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

s__20512774

s__20512777

s__20512775

37285

ประชุมกลุ่มงานเครือข่ายเรื่องติดตามงานเครื่องสัญญาเช่า
Tagged on: