เมื่อวันที่ 18-20 ก.พ.2558 เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (Self Access 1) โดยทำการเช็คระบบอินเตอร์ใช้ภายในห้อง พบว่า มีจุดเชื่อมต่อของพอร์ตแลนภายในห้องหลายจุดไม่สามารถใช้ได้ อีกทั้งจัดสภาพภายในห้องให้มีระเบียบ สะอาด เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษาภายในศูนย์พระนครเหนือ

สภาพภายในห้องการปรับปรุง

11086_renamed  11166_renamed

2015-02-16 12.53.13  S__12148752

2015-02-20 09.54.56_renamed  11165_renamed

สภาพภายในห้องหลังทำการปรับปรุง

2015-02-24 17.34.44_renamed 2015-02-24 17.33.21_renamed 2015-02-24 17.32.52_renamed 2015-02-24 17.35.23_renamed

 

 

ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access 1) ณ ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on: