ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ให้ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ให้ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือกับทางศูนย์พระนครเหนือให้ลงระบบปฏิบัติการ windows 7 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา