วิธี download แผ่น Hiren’s BootCD

แผ่น Hiren’s BootCD เป็นแผ่น CD ที่มีโปรแกรมอรรถประโยชน์มากมาย สะดวกในการซ่อม และบำรุงรักษาดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมีโปรแกรม อาทิ เช่น MiniXP ช่วยกู้ไฟล์ข้อมูล, Ghost วินโดว์, รีเซ็ตรหัสผ่าน และอื่น ๆ มากมายที่รวบรวมโปรแกรมต่างๆ ไว้ในแผ่นเดียว

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ให้ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ให้ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือกับทางศูนย์พระนครเหนือให้ลงระบบปฏิบัติการ windows 7 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา