วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ที่ศูนย์พระนครเหนือ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 9 ในตู้อุปกรณ์บริเวณหน้าลิฟต์  และติดตั้งสายใยแก้วนำแสงที่อาคารวิศกรรมไฟฟ้า ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์ เพื่อเชื่อมต่อไปยัง ชั้น 2 หน้าห้อง Smart classroom และ E-classroom พร้อมทั้งติดตั้ง Switch 6250 1 ตัวที่ชั้น 2 ในตู้อุปกรณ์

S__12345348 S__12345349 S__12345350 S__12345351 S__12345352 S__12345353

ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง ที่ศูนย์พระนครเหนือ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี และอาคารวิศกรรมไฟฟ้า