NEW WIFI RMUTP

NEW WIFI RMUTP

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ปรับปรุงใหม่ โดยใช้มาตรฐาน IEEE802.1x เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ในเครือข่ายให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น มีความสะดวกสบายกว่าแบบ Web login

เปลี่ยนอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักศูนย์โชติเวช

เปลี่ยนอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักศูนย์โชติเวช

วันที่ 18 กันยายน 2558 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานipv6                                                                      

ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง ศูนย์โชติเวช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษา

ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง ศูนย์โชติเวช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ที่ศูนย์โชติเวช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง 441 (ห้องศูนย์ภาษา)                          

Comodo Time Machine ย้อนเวลาเครื่อง

Comodo Time Machine ย้อนเวลาเครื่อง

comodo time machine เป็นโปรแกรมย้อนเวลาเครื่องคล้าย system restore ของทาง windows แต่โปรแกรมสามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่าสามารถสร้างจุดที่ต้องการย้อนได้มาก ขึ้นอยู่กับปริมาณความจุของฮาร์ดดิส เหมาะกับใช้งานห้องที่ใช้อบรมอยู่บ่อยมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมภายในเครื่องบ่อย

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์โชติเวช

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลลา 18.47น. ได้เกิดเหตุไฟฟ้าดับที่ศูนย์โชติเวช เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานปกติ

Page 5 of 10« First...34567...10...Last »