เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณWIFI ศูนย์โชติเวช เพื่อให้รองรับกับการล็อคอินWIFIรูปแบบใหม่

จากรุ่น AP41

20140320_180253

 

 

 

ไปเป็นรุ่น AP 104

20140320_181707

 

ตามจุดดังนี้

อาคาร 4 ชั้น3 หน้าห้อง 432

อาคาร 5 ชั้น2 หน้าห้อง 521

อาคาร 5 ชั้น4 หน้าห้อง 541

อาคาร 6 ชั้น 5 ภายในห้อง 501

เปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณWIFIศูนย์โชติเวช

Leave a Reply