มาสร้างภาพ 2D ให้มีชีวิตชีวา เคลื่อนไหวได้ด้วย Animate drawings เพื่อสร้างภาพให้เป็นการ์ตูนไว้สำหรับสื่อการเรียนการสอน สื่อโฆษณา หรือสื่อต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย โดยการเข้าไปเว็บไซต์ sketch.metademolab.com

 

 

สร้างภาพให้มีชีวิตเคลื่อนไหวได้ด้วย Animate drawings
Tagged on: