Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator

Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ช่างได้เข้ามาทำการ maintenance ระบบปรับอากาศห้อง data center และเครื่อง generator ณ ศูนย์เทเวศร์ ระบบปรับอากาศห้อง data center ทำความสะอาดคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น เครื่อง generator ณ ศูนย์เทเวศร์

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (ARIT NET # 2)

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (ARIT NET # 2)

นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ และนายสุทธิพงษ์ คำแปง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (ARIT NET # 2)

Disable Animations windows 10

Disable Animations windows 10

Windows Technical preview ของการเปลียนแปลงวินโดว์ 10 อาจสังเกตได้ถึงการเปิดหน้าต่างๆขึ้นมา การขยายหน้าต่างให้เต็มจอ หรือจะปิดหน้าต่างโปรแกรมที่เลิกใช้งานก็จะมีฟีเจอร์ ที่ทำการกดปุมปิดหน้าจอใด้อีกด้วย ขั่นตอนที่1 เปิดหน้าต่าง System properties หรือการกดปุ่มคีย์ลัด Windows + R เรียกหน้าต่าง Run แล้วพิมพ์คำสั่ง Sysdm.cpl กด OK เลือก Advanced หัวข้อ Perfomance คลิกปุ่ม Settings หน้าต่างของ Performance Options ให้เลือกเอาเครื่องหมายถูกออกที่หน้า Animate windows when minimizing and maximizing แล้วกด