วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ช่างได้เข้ามาทำการ maintenance ระบบปรับอากาศห้อง data center และเครื่อง generator ณ ศูนย์เทเวศร์

ระบบปรับอากาศห้อง data center

  • ทำความสะอาดคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น

เครื่อง generator ณ ศูนย์เทเวศร์

  • เช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง
  • เช็ค battery  charger
  • เช็คกรองอากาศ กรองเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองหม้อน้ำ
  • เช็คน้ำยาหม้อน้ำ เข็มขัดรัดท่อยาง
  • เช็ค volt Hz rpm และ ชุด control

195744 S__2744322 S__2744323

Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator
Tagged on: