เนื่องจากตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) มีการปรับปรุงใหม่ ทำให้ระบบเครือข่าย ยังไม่ครอบคลุมทุกชั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการเชื่อมต่อจากโหนดหลักไปยังชั้น 5 ของตึกเป็นที่เรียบร้อยDSC_0645 DSC_0646 DSC_0647 DSC_0650 DSC_0651 DSC_0652

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเชื่อมต่อโหนดเครือข่ายที่ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

Leave a Reply