1.เชื่อมต่ออุปกรณ์ CoreSwitch เข้ากับ Notebook และ setup IP ให้อยู่ใน LAN เดียวกับ CoreSwitch

2.ทำการBackUp ข้อมูลก่อน โดยใช้โปรแกรม TFTP หรือ โปรแกรมที่ทำงานกับCoreSwitch ได้

3.ตรวจสอบข้อมูลภายใน CoreSwitch จะต้องมี

Miniboot: 5.1.5.340.R01

BootROM: 5.1.5.340.R01

FPGA: 44 (recommended)

หรือ firmware รุ่นล่าสุด อยู่ ถึงจะอัพเกรด ได้

4.หลังจากอัพเกรด สำเร็จ ให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่า มีการ อัพเดท firmware รุ่นใหม่หรือยัง

เอกสารคู่มือของCoreSwitch 5.4.1.R01_revB

เอกสารคู่มืออัพเกรดCoreSwitch โดยละเอียด 5_1_6_r02_upgrade_7000-8800_rev_b

1 2 3 4 5 6

อัพเกรดFirmware CoreSwitch ที่ศูนย์โชติเวช เพื่อรองรับการใช้ IPv6