เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN เพื่อให้รองรับอุปกรณ์โมบาย เช่น ไอโฟน ไอเพด และสามารถใช้เบราเซอร์ FireFox ได้ และมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเครือข่ายภายในจากเน็ตเวิร์คภายนอก มากขึ้น

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN

Leave a Reply