วันที่ 22 มกราคม 2558 การทำงาน Config Switchตึก90ปีชั้น5ห้อง7504คณะบริหาร

เนื่องจากคณะบริหารได้มีการปรับปรุงห้องการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนที่มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไอแม็คเป็นจำนวนมากไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ทางสำนักวิทยฯได้ขยายสัญญาณเพื่อสามารถเค้าใช้อินเตอร์เน็ตได้

10915219_749658331776940_1862655157101837990_n

10945013_749658645110242_4597446977977503425_n

1469998_749658865110220_8350497220753446893_n

1511121_749658598443580_3206734390213937156_n

10491987_749658755110231_9181378291610536439_n

10470209_749658701776903_7748079733402389606_n

10407984_749658821776891_7317549587934625887_n

10540641_749658905110216_152665920673072538_n

วันที่ 22 มกราคม 2558 การทำงาน Config Switch ตึก90ปีชั้น5ห้อง7504คณะบริหาร
Tagged on: