ประกาศ มทร.พระนครได้รับการจัดสรรหมายเลข IPV6 หรือ ไอพีเวอร์ชั่น 6 มาเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ขณะนี้กำลังทำการศึกษาและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทดสอบการใช้งานหมายเลข IPV6 บนระบบเครือข่ายของมทร.พระนคร ซึ่งสามารถใช้งานได้เเล้วบางส่วนบนเครือข่ายทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและจะดำเนินการขยายการใช้งานไปยังส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยเร็วๆนี้

มทร.พระนคร กับ IPV6
Tagged on:         

Leave a Reply