เมื่อวันที่ 1/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ ศูนย์โชติเวช ฝั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละรองรับการใช้งานระบบ Authentication และการใช้งานหมายเลข IPV6 ใหม่ในอนาคต

01-06-11-153609-300x225 01-06-11-155504-300x225 01-06-11-155524-300x225

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโชติเวช
Tagged on:     

Leave a Reply