โฟลเดอร์ Windows.old บน Windows 10 จะเกิดจากการสำรองข้อมูลของโฟลเดอร์ Windows ที่เป็นระบบปฏิบัติการตัวเก่า ก่อนทำการอัพเกรดมาเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ เช่น อัพเกรด Windows 7 เป็น Windows 10 หรือ อัพเกรด Windows 8.1 เป็น Windows 10

1.การลบโฟลเดอร์ Windows.old บน Windows 10 ด้วย Disk Cleanup


คลิกขวาที่ไดรฟ์ C เลือก Properties ภายในหน้าต่าง This PCที่แท็บ General คลิกปุ่ม Disk Cleanup คลิก Clean up system files


ที่แท็บ Disk Cleanup ติ๊กถูกหน้าหัวข้อ Previous Windows installation


รวมถึง Temporary Windows installation files จะลบด้วยก็ได้ แล้วคลิก OK เพื่อเริ่มการลบโฟลเดอร์ Windows.old

2.การลบโฟลเดอร์ Windows.old บน Windows 10 ด้วย Command Prompt


โดยคลิก Start พิมพ์คำสั่ง CMD ที่หัวข้อ Command Prompt ให้คลิกขวาเลือก Run as administrator เพื่อเปิดใช้งาน Command Prompt ด้วยสิทธิ์ Administrator


แล้วพิมพ์คำสั่ง RD /S /Q %SystemDrive%\Windows.old แล้วกด Enter 1 ครั้ง เพื่อทำการลบโฟลเดอร์ Windows.old ออกจากระบบได้เลยครับ

การลบโฟลเดอร์ Windows.old บน Windows 10
Tagged on: