ปัจจุบันโปรแกรมแชท Line PC เป็นโปรแกรมที่นิยม ทั้งสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารให้ทันต่อเหตุการณ์ เรียกได้ว่า ส่วนใหญ่ทุกคนต้องมีไอดี Line เป็นของตัวเอง แต่เมื่อต้องการที่จะลบโปรแกรม Line ออกจาก PC ปรากฏว่าไม่สามารถลบได้ เนื่องจากมี Error Massage ฟ้องขึ้นมา จึงทำให้ไม่สามารถลบโปรแกรมออกจากเครื่องได้ มีขั้นตอนวิธีการลบโปรแกรม Line PC ดังนี้

1 คลิกเมนู START เลือก Control Panel ดังรูป

Line0

2 คลิกเลือก Uninstall a program ดังรูป

Line1

3 คลิกขวาโปรแกรม Line จากนั้นเลือก Uninstall/Change ดังรูป

Line2

4 คลิกปุ่ม ยกเลิกการติดตั้ง ระบบจะทำการลบโปรแกรม Line ออกทันที ดังรูป

Line3

          ***อีกกรณี ที่ Uninstall แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วยังขึ้น Error Massage (Can not be uninstall because LINE is in progress. Alter closing the LINE, please uninstall again.) โดยมีเทคนิคเพื่อดำเนินการต่อดังนี้

Line4

สำหรับปัญหานี้เกิดจาก ได้ทำการเปิดโปรแกรม Line ทิ้งไว้อยู่จึงทำให้ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ ซึ่งมีเทคนิคง่าย ๆ คือ คลิกขวาโปรแกรม Line มุมขวาล่างของจอคอมพิวเตอร์แล้วเลือก ออก เพื่อปิดโปรแกรม

Line5

เมื่อได้ทำการปิดโปรแกรม Line แล้วให้ทำตามขั้นตอนวิธีการลบโปรแกรม Line PC อีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถถอนการติดตั้งได้สำเร็จ

วิธีลบโปรแกรม Line PC และเทคนิคเมื่อไม่สามารถลบโปรแกรมได้