ทางเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โชติเวชได้นำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เรื่องWIFIระบบใหม่ซึ่งจะล็อคอินเพียงแค่ครั้งเดียวใช้ได้งานตลอดแก่นักศึกษาและบุคลากรให้ได้ทราบ โดยติดในลิฟท์และตามที่มีที่นั่งใช้งานซึ่งสามารถมองเห็นโปสเตอร์ได้

IMG_20150921_154124

IMG_20150921_153356

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20150921_154053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์เรื่องWIFIรูปแบบใหม่แก่นักศึกษาและบุคลากร
Tagged on: