วันที่ 27 มกราคม 2559 ทาง uninet ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเปลี่ยนสติกเกอร์หน้าตู้ node ภายในห้อง server ชั้น3 อาคารเรือนปัญญา

 

 

IMG_20160127_102635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uninetดำเนินการเปลี่ยนสติกเกอร์หน้าตู้nodeศูนย์โชติเวช
Tagged on: