เนื่องจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ระบบมอนิเตอร์ เน็คเวิก ได้มีการแจ้งเตือนว่ามีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (switch) ขัดข้อง (ดังรูป)

130101

 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ทำการตรวจเช็คสายสัญญาณ (LAN) จาก จุดเชื่อมจาก ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 4 มายังห้องพยาบาล และได้ประสานงานแจังปัญหาไปยังส่วนกลาง สำนักวิทยฯ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามาดำเนินการแก้ไขดังนี้
1.ตรวจเช็คปัญหาสวิตซ์ดาวน์ จากสวิตซ์ห้องพยาบาลไปยังจุดเชื่อมต่อชั้น 4 ห้องกิจการ พบปัญหา หนูกัดสายภายนอกอาคาร

2014-06-03 11.40.07 2014-06-03 11.49.41 2014-06-03 12.15.13

 

2. ติดตั้งสายแลนเพิ่มเติม โดยลากสายเพิ่มจากสวิตห้องกิจการนักศึกษาไปยังห้องแนะแนว

2014-06-03 15.41.30

3. ตรวจเช็คสายสัญญาณจากตู้เชื่อมห้องกิจการนักศึกษาไปยังห้องพักครู ศิลปศาสตร์

จากปัญหาดังกล่าวได้ดำเนินการให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

ดำเนินการแก้ไขปัญหา network พระนครเหนือ
Tagged on:         

Leave a Reply