สำรวจเครือข่าย ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ครั้งที่2/2554

สำรวจเครือข่าย ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ครั้งที่2/2554

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจระบบเครือข่ายที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อจัดทำแผนผังระบบเครือข่ายภายใน มทร.พระนคร และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในกรณีเครือข่่ายล่ม

ปรับปรุงระบบเครือข่ายห้อง1117 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ปรับปรุงระบบเครือข่ายห้อง1117 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2554 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงระบบเครือข่ายที่ห้อง 1117 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชการพระนคร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้ใหม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ

10-17 ตุลาคม 2554 ทำการย้ายห้องเซิร์ฟเวอร์ศูนย์นางเลิ้ง

10-17 ตุลาคม 2554 ทำการย้ายห้องเซิร์ฟเวอร์ศูนย์นางเลิ้ง

เมื่อวันที่ 10-17 ตุลาคม 2554 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเจ้าหน้าไปทำการย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากห้องเซิร์ฟเวอร์เก่าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ใหม่

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/9/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/9/2554

เมื่อวันที่ 3/9/2554 เวลาประมาณ 20.00 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักระหว่างศูนย์นางเลิ้ง-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง และได้เปลี่ยนไปใช้ลิงค์เชื่อต่อระบบเครือข่ายสำรอง (WIFI Linik) ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : วันนี้ เวลา 12.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ สาเหตุกำลังรอทาง CAT แจ้งมาอีกครั้ง

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง

เมื่อวันที่ 16/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบระบบเครือข่ายและป้องกันเครือข่ายล้มเหลวเมื่อลิงค์หลัก (CAT-link) ขัดข้อง

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

เมื่อวันที่ 23/7/2554 เวลาประมาณ 10.40 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 30/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554

เมื่อวันที่ 28/6/2554 เวลาประมาณ 10.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 11.40 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก RJ-45 ขาด

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 27/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 27/6/2554

เมื่อวันที่ 27/6/2554 เวลาประมาณ 05.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 09.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก Port Swicth ขัดข้อง

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 8/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 8/6/2554

เมื่อวันที่ 8/6/2554 เวลาประมาณ 15.35 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 16.30 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดทำให้ ไฟฟ้าดับที่โหนดราชเทวี

Page 5 of 7« First...34567