ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอาคารโรงอาหาร

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอาคารโรงอาหาร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบมีสาย (Switch) บริการชั้น 3 อาคารเรียน 5 (โรงอาหาร) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของคณะ สถาปัตยกรรมเป็นที่เรียบร้อย

Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224

Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224

ขั้นตอนการ Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224 (รุ่นเก่า) เปิดเครื่องขึ้นมา  ในขณะเครื่อง  boot ให้กดปุ่ม Unit ค้างไว้ ขณะที่กดปุ่ม Unit ค้างไว้  ให้สังเกตไฟส้มจะวิ่งวนจากพอร์ต 1-8 ให้ปล่อยปุ่ม Unit ตอนที่ ไฟกระพริบดับระหว่างพอร์ต  8 ไป 1 เสร็จสิ้นการ clear stack  ตรวจสอบได้จากคำสั่ง show stack