ดำเนินการเปลี่ยนswitch

ดำเนินการเปลี่ยนswitch

วันที่ 25 มกราคม 2559 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการเปลี่ยน switch ที่ห้อง server อาคาร3ชั้น2 จากเดินเป็น6250 เป็น switch poe 6450                                                    

Comodo Time Machine ย้อนเวลาเครื่อง

Comodo Time Machine ย้อนเวลาเครื่อง

comodo time machine เป็นโปรแกรมย้อนเวลาเครื่องคล้าย system restore ของทาง windows แต่โปรแกรมสามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่าสามารถสร้างจุดที่ต้องการย้อนได้มาก ขึ้นอยู่กับปริมาณความจุของฮาร์ดดิส เหมาะกับใช้งานห้องที่ใช้อบรมอยู่บ่อยมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมภายในเครื่องบ่อย

ประกาศแจ้ง การ Maintenance Router ที่โหนดพญาไท ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 21.00 น. – 22.00 น.

ประกาศแจ้ง การ Maintenance Router ที่โหนดพญาไท ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 21.00 น. – 22.00 น.

ประกาศจากทาง Uninet  ซึ่งมทร.พระนครจะมีผลกระทบในการใช้งานระบบเครือข่ายในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้ง 5 ศูนย์ แต่การใช้ระบบต่างๆภายในสามารถให้บริการได้ตามปกติ เรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน ทางสำนักงานฯ จะมีการ Maintenance อุปกรณ์ Router  ที่โหนดพญาไท  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 21.00 น. – 22.00 น.  โดยในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกเครือข่ายฯ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือหน่วยงานดังต่อไป นี้ –  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ – วิทยาลัยชุมชนส่วนกลาง – สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางสำนักงานฯ ต้องขออภัยมา ณ

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ศูนย์โชติเวชที่ขัดข้อง เนื่องจาก อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (core switch) เกิดการขัดข้องทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดระบบทั้งหมดและเปิดใหม่(restart) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเช็คตามจุดต่างๆซึ่งสามารถใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้ตามปกติ 6 มี.ค. 2555 12.30 น.

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

เมื่อวันที่ 21/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ – เปลี่ยน Switch OS-6124 เป็น LS-6224 – ติดตั้ง Access Point เพิ่ม 1 จุด

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ห้องพักอ. สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ห้องพักอ. สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ

เมื่อวันที่ 12/1/2554 เวลา 15.00 น. ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปตรวจสอบเเละซ่อมเเซมอุปกรณ์เครือข่าย หลังจากได้รับเเจ้งว่าไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

เมื่อวันที่ 10/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายเพื่อให้รองรับการทำงานของระบบห้องสมุด ณ อาคารใหม่ ศูนย์โชติเวช