ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ศูนย์โชติเวชที่ขัดข้อง เนื่องจาก อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (core switch) เกิดการขัดข้องทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดระบบทั้งหมดและเปิดใหม่(restart) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเช็คตามจุดต่างๆซึ่งสามารถใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้ตามปกติ 6 มี.ค. 2555 12.30 น.

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

เมื่อวันที่ 21/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ – เปลี่ยน Switch OS-6124 เป็น LS-6224 – ติดตั้ง Access Point เพิ่ม 1 จุด

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ห้องพักอ. สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ห้องพักอ. สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ

เมื่อวันที่ 12/1/2554 เวลา 15.00 น. ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปตรวจสอบเเละซ่อมเเซมอุปกรณ์เครือข่าย หลังจากได้รับเเจ้งว่าไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

เมื่อวันที่ 10/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายเพื่อให้รองรับการทำงานของระบบห้องสมุด ณ อาคารใหม่ ศูนย์โชติเวช

Page 2 of 212