วันที่ 25 มกราคม 2559 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการเปลี่ยน switch ที่ห้อง server อาคาร3ชั้น2 จากเดินเป็น6250 เป็น switch poe 6450

 

 

IMG_20160125_113106IMG_20160125_112516IMG_20160125_120310IMG_20160125_114309

 

 

 

 

 

 

IMG_20160125_113933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการเปลี่ยนswitch