ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายบริเวณอาคาร 3ชั้น 4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายบริเวณอาคาร 3ชั้น 4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย บริเวณชั้น 4 อาคาร 3 (บ่อปลา)ตามการร้องขอของหน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการนี้กลุ่มงานเครือข่ายทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย รุ่น 105 จำนวน 1 ตัว โดยเดิมทีมีรุ่น 105 อยู่แล้ว 1 ตัว เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเชื่อมต่อโหนดเครือข่ายที่ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเชื่อมต่อโหนดเครือข่ายที่ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

เนื่องจากตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) มีการปรับปรุงใหม่ ทำให้ระบบเครือข่าย ยังไม่ครอบคลุมทุกชั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการเชื่อมต่อจากโหนดหลักไปยังชั้น 5 ของตึกเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติคที่ตึกครุศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติคที่ตึกครุศาสตร์

เนื่องจากมีการปรับปรุงตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) ทำให้มีผลกระทบกับแนวสายไฟเบอร์ซึ่งเป็นโหนดย่อยกระจายสายไปยังตึกต่างๆ  ดังนั้นทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการย้ายแนวสาย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการปรับปรุงตึกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้ปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้ปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

สืบเนื่องจากตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) จะมีการปรับปรุง ทำให้เน็ตเวิร์คในชั้น 2 ห้องวิจัย โดนตัดลิงค์  ดังนั้น ในวันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการสำรวจและปรับปรุงแก้ไข โดยการเดินสายสัญญาณใหม่มาเชื่อมต่อกับห้อง สำนักงานทะเบียนที่ชั้น 1 จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ