ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ศูนย์เทเวศร์

ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ห้องประชุม ครุศาสตร์ ชั้น 6      

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะศิลปศาสตร์ 26 กันยายน 2555

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะศิลปศาสตร์ 26 กันยายน 2555

วันที่ 26 กันยายน 2555 ทางสำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Points) ที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ทั้งนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์ อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

ติดตั้ง Wifi Controller ศูนย์พณิชยการพระนคร 18 ก.ย. 2555

ติดตั้ง Wifi Controller ศูนย์พณิชยการพระนคร 18 ก.ย. 2555

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการติดตั้ง Wifi Controller ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร เนื่องจากการให้บริการเครือข่ายไร้สายไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ ทางสำนักวิทยบริการจึงได้ ติดตั้ง Wifi Controller เพิ่ม เพื่อผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สาย ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

ติดตั้ง Server DHCP ศูนย์พณิชยการพระนคร 18 ก.ย. 2555

ติดตั้ง Server DHCP ศูนย์พณิชยการพระนคร 18 ก.ย. 2555

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการติดตั้ง Server DHCP ศูนย์พณิชยการพระนคร เนื่องจาก Server DHCP เครื่องเก่านั้นมีปัญหาทางด้าน Software จึงได้มีการติดตั้งเครื่องใหม่เพื่อให้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบเครือข่าย ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ โรงแรมPullman Bangkok King Power

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ โรงแรมPullman Bangkok King Power

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ณ โรงแรมPullman Bangkok King Power เพื่อให้สามารถใช้งานระบบงานภายในของ มทร.พระนครได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายเสร็จแล้วและสามารถใช้งานได้ปกติ 2 ก.ค. 2555 16.30 น.

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบและติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์เทเวศร์ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติแล้ว 11 มิ.ย. 2555 15.30 น.

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องกิจการนักศึกษา

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศน์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เดินสายระบบเครือข่ายให้เรียบร้อยและสามารถใช้งานระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ คณะครุศาสตร์

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์ (ตึกใหม่) ซึ่งไม่มีระบบเครือข่าย ทั้งนี้ทางสำนักได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าทำการติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์ (ตึกใหม่) ทางเจ้าหน้าที่สำนักได้ทำการ ตรวจเช็คระบบเครือข่าย เข้าหัวสาย LAN (RJ45)จุดต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ทางคณะครุศาสตร์แจ้งความประสงค์มา ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 13 มี.ค. 2555

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ห้องเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ห้องเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องเจ้าหน้าที่ภายในห้องสมุด ศูนย์พณิชการพระนคร เพื่อให้สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้และรองรับการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯได้เดินสายตามจุดที่ได้รับมอบหมายไว้จนเสร็จสิ้นทดสอบการใช้งานสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ปกติ และ Test Speed ได้ความเร็วอยู่ในระดับที่ดีมาก

Page 3 of 41234