ตรวจสอบระบบเครือข่าย ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 18 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ Server และเครือข่ายประจำปี 2556

ตรวจสอบระบบห้องคอมพิวเตอร์ 2404

ตรวจสอบระบบห้องคอมพิวเตอร์ 2404

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้เข้าตรวจระบบเครือข่ายหลังจากการปรับปรุงห้อง 2404 (ห้องคอมพิวเตอร์) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ config อุปกรณ์เครือข่าย ตรวจเช็คสายใยแก้ว และได้ทดสอบการใช้ระบบเครือข่ายของห้อง 2404 ซึ่งความเร็วของระบบ internet อยู่ในระดับที่ดี

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนคร

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโลยีและสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายตามที่มีผู้แจ้งเข้ามาในระบบงานและได้เฝ้าติดตาม monitor ระบบเครือข่ายของอาคารมงคลอาภาตลอดเวลา หากถ้าพบว่ายังใช้งานระบบเครือข่ายแล้วยังขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแจ้งได้ที่ E-mail : noc@rmutp.ac.th หรือ Facebook