ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอาคารโรงอาหาร

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอาคารโรงอาหาร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบมีสาย (Switch) บริการชั้น 3 อาคารเรียน 5 (โรงอาหาร) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของคณะ สถาปัตยกรรมเป็นที่เรียบร้อย

ตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาระบบ LAN ภายในห้องเรียนคณะ บริหารธุรกิจ

ตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาระบบ LAN ภายในห้องเรียนคณะ บริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้าทำการตรวจสอบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โต๊ะอาจารย์ประจำห้องเรียน 7306 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ที่ใช้งานไม่ได้ เบื้องต้นพบว่าการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในห้องซึ่งมีการปรับปรุงห้องมีการเชื่อมต่อสายสัญญาณไม่เรียบร้อย จึงทำการแก้ไขจนใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย

ปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

ปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)  ชั้น 3อาคาร 90ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการปรับปรุงอาคารอยู่จึงส่งผลทำให้สายใยแก้วเกิดการชำรุด เสียหาย ซึ่งทางสำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมบำรุงแนวสายใยแก้วนำแสง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบเครือข่ายทั้งอาคารทั้งหมดสามารถใช้ งานได้ตามปกติ