เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปที่อาคารคณะบริหารการโรงแรม เพื่อทำการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อเครือข่ายบริเวณ สตูดิโอมีเดียสำนักวิทยบริการ

DSCN6796-300x225 DSCN6797-300x225 DSCN6798-300x225 DSCN6799-300x225 DSCN6800-300x225 DSCN6801-300x225 DSCN6802-300x225 DSCN6803-300x225 DSCN6804-300x225 DSCN6805-300x225 DSCN6806-300x225 DSCN6807-300x225 DSCN6808-300x225 DSCN6809-300x225 DSCN6811-300x225 DSCN6813-300x225 DSCN6814-300x225 DSCN6815-300x225 DSCN6816-300x225 DSCN6817-300x225 DSCN6818-300x225 DSCN6819-300x225 DSCN6820-300x225 DSCN6821-300x225 DSCN6822-300x225 DSCN6823-300x225 DSCN6824-300x225 DSCN6825-300x225 DSCN6826-300x225 DSCN6827-300x225 DSCN6828-300x225 DSCN6829-300x225 DSCN6830-300x225 DSCN6831-300x225 DSCN6832-300x225 DSCN6833-300x225 DSCN6834-300x225 DSCN6835-300x225 DSCN6836-300x225 DSCN6837-300x225 DSCN6838-300x225 DSCN6839-300x225 DSCN6840-300x225 DSCN6841-300x225

ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อเครือข่ายที่สตูดิโอมีเดีย สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

Leave a Reply