ก่อนการตั้งค่ามาดูวิธีการเช็คเวอร์ชั่นวินโดว์กันก่อน
1.คลิกรูปวินโดว์มุมด้านล่างซ้าย คลิกรูปคล้ายฟันเฟือง เพื่อเข้าสู่หน้า setting


2. เลือกที่เมนู system


3. คลิกที่ About ดูที่หัวข้อ Windows specifications ดูที่ version

ต่อไปเป็นขั้นตอนเปิดใช้งาน Storage sense

1. คลิกที่เมนู storage ด้านซ้าย ด้านขวาจะเจอหัวข้อ Storage sense จะ off ไว้อยู่ ให้คลิกเป็น on จากนั้นเข้าไปที่ Change how me free up space

2. หน้านี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆ

  • delete temporary files คือ ลบไฟล์ที่ไม่ได้ถูกใช้งาน
  • delete files that been in the recycle bin for over 30 days คือ ลบไฟล์ในถังขยะ ที่เก็บเกิน 30 วัน
  • delete files in the downloads folder the haven’t changed in 30 days คือ ลบไฟล์ในโฟลเดอร์ download ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน 30 วัน

หัวข้อ Free up space now คือ จะเป็นการลบไฟล์เวอร์ชั่นของวินโดว์ก่อนหน้าที่จะอัพเดทออก

 

วิธีตั้งค่าใช้งาน Storage sense