1.สร้างไฟล์ dhcpd.conf บน PC-Computer ขึ้นมา config detail dhcp server ด้านล่างจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆ

server-identifier TEST;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0

{

dynamic-dhcp range 192.168.10.51 192.168.10.200

{

option subnet-mask 255.255.255.0;

option routers 192.168.10.1;

option domain-name-servers 8.8.8.8;

option domain-name “example.com“;

option dhcp-lease-time 30000;

}

}

  1. สร้างไฟล์dhcpd.pcy บน PC-Computer ขึ้นมา แบบ empty ไม่ต้องใส่อะไรลงไปในไฟล์นี้
  2. เปิดTFTP Server ในเครื่องที่เก็บไฟล์ dhcpd.conf และ dhcpd.pcy ไว้
  3. remote or consoleไปที่switch แล้วไปที่ path ->cd /flash/switch
  4. copyไฟล์ทั้ง2 เข้ามาใน switch (กรณีนี้จะเป็นการ get file จาก TFTP Server ซึ่งทั้งเครื่อง TFTP Server และ switch ต้องมี network connected ที่ peer หากันได้ก่อนนะครับ)

          -> tftp x.x.x.x get source-file dhcpd.conf ascii

          -> tftp x.x.x.x get source-file dhcpd.pcy ascii

  1. -> dhcp-server restart
  2. -> dhcp-server enable
  3. ทดสอบโดยการนำPC มาปลั๊ก LAN port ที่ config dhcp วงนั้นไว้ (6450 ตัวที่ config dhcp-server ตามด้านบน จะต้องมี ip interface 192.168.10.1 เพื่อให้ตรงตามที่ dhcpd.conf ระบุไว้ด้วยนะครับ)
Steps how to configure DHCP Server on Switch Alcatel OS6450
Tagged on: