snipping tool เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอที่มีมาพร้อมกับwindowsโดยที่ไม่ต้องไปลงโปรแกรมตัวอื่นแต่อย่างใด

1

 

 

 

สำหรับการค้นหาโปรแกรมทำได้โดย

Windows7 กดปุ่ม วินโดว์ ขึ้นมา ทำการพิมพ์ snipping ลงไปที่ช่อง search

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows8 กดปุ่ม วินโดว์ ขึ้นมา ทำการพิมพ์ snipping จะปรากฎชื่อโปรแกรมขึ้นมาทันที

2222

 

 

 

 

Windows 10 กดปุ่ม วินโดว์ ขึ้นมา ทำการพิมพ์ snipping จะปรากฎชื่อโปรแกรมขึ้นมาทันที

3333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อคลิกโปรแกรมแล้วจะได้ดังภาพนี้ขึ้นมา จะมีโปรแกรมขึ้นมาให้คลิกที่ new

2

 

 

 

 

หลังจากคลิก new แล้ว จะปรากฎ เครื่องหมาย + ให้ทำการลากในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วปล่อย จะปรากฎหน้าต่างeditขึ้นมาก่อนที่เราจะทำการsave สามารถที่จะcopyไปวางใน word ได้เลยทันที

3

 

 

 

 

 

 

snipping tool โปรแกรมจับภาพหน้าจอ