1.เลือก power supply ที่ใช้กับคอมได้มาติดตั้งโดยให้ตรงกับจำนวนอุปกรณ์ที่ต่อจะต้องใช้งานกี่ watt

2.เตรียมเครื่องมือที่จำเป็น เช่น ไขควง

 

3.เปิดเคสคอม

4.หาตำแหน่งว่าง power supply

5.ใส่ power supply และไขยึดไว้กับที่ด้วยน็อต

 

6.เชื่อมต่อ power supply กับเมนบอร์ด โดยดูที่หัว20/24 pin

 

                      

7.ดู port ที่20/24 และเชื่อมต่อกัน

 

                          

8.เชื่อมต่อสาย sata จากเมนบอร์ดเข้า Hard Disk หรือ SSD

: ลูกศรสีแดงคือช่องที่ต่อสายจากเมนบอร์ดเข้า Hard Disk หรือ SSD

: ลูกศรสีเหลืองคือช่องต่อสาย power เข้า Hard Disk หรือ SSD

 

                                     

 

วิธีการติดตั้ง power supply
Tagged on: